Voor 21.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden, levertijd 1-3 werkdagen
Uit voorraad leverbaar

Retouren & service Vitility

Service

Hoewel Vitility ernaar streeft om het aantal klachten tot nul te beperken, kan het toch voorkomen dat u een probleem of een klacht heeft. Mocht dit het geval zijn willen wij u vriendelijk vragen om uw probleem of klacht aan ons kenbaar te maken, zodat wij deze snel en correct in behandeling kunnen nemen.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons daarvan op de hoogte stellen door middel van het invullen van ons retour formulier. Mocht je gebruik maken van je herroepingsrecht, dan heb je na het invullen en verzenden van het retour formulier nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, moet het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten, die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen nadat je hebt laten weten van de aankoop af te willen zien, van ons terug. De verzendkosten voor het terugsturen van het product naar de verkoper door de consument zijn wel voor rekening van de consument. We mogen wachten met terugbetaling tot we de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Het retouradres staat vermeld op het retour formulier dat bij de bestelling wordt geleverd. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (MIXED.Industries B.V., Lovense kanaaldijk 45-4, 5013 BJ Tilburg, Nederland, telefoonnr.: 0031-(0)13 544 61 24, e-mailadres: info@vitility.com) op de hoogte stellen middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per post verzonden brief of e-mail) over jouw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Je kunt het model-herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en verzenden via onze website [retourformulier]. Maak je van deze mogelijkheid gebruik, dan zullen wij jou onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping sturen. Om de herroepingstermijn te waarborgen, volstaat het dat je de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Model-herroepingsformulier (Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.) Aan MIXED.Industries B.V., Lovense Kanaaldijk 45-4, 5013 BJ Tilburg, Nederland, E-mailadres: info@vitility.com: Hierbij herroep(en) ik/wij () de door mij/ons () gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen ()/ de levering van de volgende dienst () Besteld op ()/ ontvangen op () Naam van de consument(en) Adres van de consument(en) Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer deze mededeling op papier wordt gedaan) Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. Als de consument na afloop van de in de leden 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. Bij levering van diensten: Bij de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen een termijn van ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, te ontbinden. Om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.”

Vitility voor bedrijven.

Vitility is beschikbaar in meer dan 40 landen, wat mogelijk wordt gemaakt door onze partners over de hele wereld. Samen met onze partners maken wij het leven makkelijker voor mensen met een fysieke beperking. Heb je interesse om onze producten te verkopen en een nieuwe potentiële partner te worden? Dan komen wij graag met jou in contact!

Wil je een partner worden?

Ben je al een partner?